wycinka drzew kraków

Wycinka drzew Kraków

Przepisy ustawy o ochronie przyrody były kilkakrotnie zmieniane. Ostatnio 1 stycznia 2019 r.  Wciąż mamy prawo do wycinania drzew na własnej działce – bez zgłoszenia czy zezwolenia – ale tylko w określonych prawem przypadkach.

Wycinka drzew  Już od 2zł/cm pnia. ZOBACZ

zyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, których usunięcie nie będzie miało związku np. z ich dalszą sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach.

Jednak w niektórych sytuacjach –  konieczne będzie zgłoszenie wycięcie drzewa. 
Gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie ogrodowym w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;”

 

Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Powinno ono zawierać:

• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
• rysunek albo mapkę pokazującą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po zgłoszenia zamiaru wycinka drzew urząd powinien wysłać osobę do oględzin. Urzędnik ustali:

1. nazwę gatunku drzewa;
2. obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.

Gmina ma prawo wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia oględzin.

Zobacz naszą ofertę na wycinka drzew – Kraków

wycinka drzew kraków

Wycinka drzew kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki kontakt: