wycinka drzew kraków

Wycinka drzew KRAKÓW

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje ustaw o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Według niej osoba, która chce usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rosnące na  obszarze nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych musi fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Gdy nie dopełnimy tego obowiązku spotkają nas konsekwencje finansowe w postaci wysokich kar.

O jakiej porze roku można wycinać drzewa w Krakowie?

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 1 marca rozpoczyna się okres, w którym nie można usuwać gniazd ptasich. Ten moment traktowany jest jako początek sezonu lęgowego ptaków. W związku z tym do 16 października pod szczególną ochroną znajdują się więc także drzewa – zarówno te będące miejscem gniazdowania, jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Zakaz dotyczy praktycznie wszystkich gatunków ptaków. Jedynym gatunkiem, którego miejsca gniazdowania nie są chronione przez cały czas, są gołębie miejskie. Ale kiedy w ich gniazdach pojawią się już pisklęta – gniazdo i jego okolica zaczynają być chronione prawem.

By wyciąć drzewo, które jest ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków – również na prywatnej posesji – wymagane jest specjalne pozwolenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa lub wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.

Wycinka drzew Już od 2zł/cm pnia. ZOBACZ

 

Kiedy możemy wyciąć drzewo bez zezwolenia w Krakowie?

 

Wycinkę drzewa możemy przeprowadzić gdy, obwód na wysokość 5cm nie jest większy niż :

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku kasztanowca, zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgodnie z art. 83f pkt.3b wycinkę drzew możemy przeprowadzić w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego. Bez zezwolenia można wyciąć również krzew albo krzewy rosnących w skupisku o powierzchni do 25m².

A co z drzewami owocowymi w Krakowie?

Drzewko owocowe również możemy usunąć bez pozwolenia, chyba że zostało wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na terenach zielonych to znaczy, że nie możemy usunąć drzewa owocowego, które znajduje się w miejscu, które jest udostępnione publicznie do zwiedzania. Natomiast na terenie ogródka działkowego lub przydomowego ogródka można usunąć drzewo owocowe bez zezwolenia.

Opłaty za wycinkę Kraków

Wysokość stawek różnicuje się w zależności od gatunku lub rodzaju drzewa, a także obwodu pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku. Jednak stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł a za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł. Art. 85 ustawy o ochronie przyrody  mówi, że opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłat.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

  • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

 

  • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Zobacz naszą ofertę na wycinke drzew – Kraków

wycinka drzew kraków

Wycinka drzew kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki kontakt: