Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej posesji obwarowane jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są następujące podmioty:

– Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

– Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

– Użytkownicy wieczyści

– Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin w inne miejsce.

Wycinka drzew kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szybki kontakt: